wtorek, 3 kwietnia 2012

Narodowa Akademia Informacyjna - N.A.I.

Stan polskich elit naukowych jest opłakany. Ogólnie, jako przyczynę podaje się to, iż Polska straciła największy odsetek inteligencji w czasie II wojny światowej. Radzianie i Niemcy z gorliwością i wielką pracowitością zabrali się od samego początku za ich unicestwianie. To wszystko prawda, ale... No właśnie, nie w tym, tak naprawdę leży najważniejsza przyczyna zapaści polskich nauk humanistycznych i metodologii. Problem jest w tym, iż po wojnie niszczono "matryce" do reprodukcji i odtwarzania tej inteligencji. Tym wyrafinowanym procesem zajął się nie kto inny, jak sam Jakub Berman, który za czasów stalinowskich był mózgiem nr 1.
Pokolenie dzisiejszych uczonych to spadkobiercy w dużej mierze tamtej epoki i tamtej zapaści. Stąd też - jak widzimy to już gołym okiem - istnieje nagląca konieczność odbudowy polskich elit naukowych i narodowych. Odbudowa ta musi dokonać się nie w oparciu o propagandę, stereotypy, slogany, ale poprzez regularne wykłady i dopuszczeniu do głosu ludzi, którzy w swojej dziedzinie mają ciekawą, wartościową, unikalną wiedzę.
Stąd też inicjatywa, którą pragniemy podjąć na Polskim Portalu Naukowym, by różne wykłady, często kręcone "chałupniczo", oddać do dyspozycji Państwu, w nadziei, iż w perspektywie najbliższych lat przyczynią się do wykształcenia elity w Polsce, która zacznie skutecznie i trwale formować Polskę, jej naukę i naród.

Zapraszamy na www.PolskiPortalNaukowy.com i zapoznanie się z zawartymi tam materiałami. Polecamy pierwszy wykład z serii N.A.I. dr Rafała Brzeskiego na temat wojny informacyjnej.

Równocześnie w rożnych miastach Polski podjęte zostały udane próby tworzenia wykładów w realnym świecie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz