wtorek, 18 listopada 2014

Medal: Exuli Bene de Ecclesia Merito

16 listopada A. D. 2014 w bazylice mniejszej 
w Węgrowie odbyła się uroczystość wręczenia medalu, przyznawanego za gorliwą pracę na rzecz Kościoła i Polskiej Wspólnoty Emigracyjnej: Exuli Bene de Ecclesia Merito. W imieniu Ks. kanonika dr Jana Pawlika z Polskiej Misji Katolickiej w Bremerhaven odznaczenia dokonał Ks. kanonik Andrzej Rdzanek, dziekan dekanatustarachowickiego diecezji radomskiej. Mszy św. przewodniczył Ks. prałat Leszek Gardziński, proboszcz i kustosz bazyliki węgrowskiej. Dziękując Panu Bogu za możliwość pracy także wśród Polaków poza granicami naszej Ojczyzny, wdzięcznością ogarniam Ks. Arcybiskupa Szczepana Wesołego kawalera kapituły medalu za życzliwe przychylenie się do przyznania go mojej osobie. Słowa wdzięczności kierują ku Ks. kan. Janowi Pawlikowi wraz ze wspólnotą w Bremerhaven, Polskiej Misji Katolickiej w Schwäbisch–Gemünd, z
niezapomnianym ś.p. Ks. Franciszkiem Boguckim.
Przeżyta uroczystość jest też okazją, by złożyć wielkie słowa podziękowania wszystkim, którzy wciągu prawie dwudziestu ostatnich lat nie tylko zapraszali mnie, ale także pomagali i otaczali gościnnością w różnych stronach Europy na jej zachodzie i wschodzie.
Jednocześnie - wydarzenie to - staje się kolejną motywacją do pracy na rzecz Kościoła i wiary katolickiej, jak również umacniania polskości.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz