Odstereotypić

Każdy człowiek nosi w sobie określoną ilość stereotypów, czyli takiego pojmowania rzeczywistości, która nie liczy się z nauką, stanem faktycznym, ale odwołuje się do subiektywnych odczuć, widzimi się, emocji, obiegowych przekonań. Stereotypy mogą być pozytywne lub negatywne.
Chodzi więc o to, by uczyć się widzieć historię, teraźniejszość i wybiegać w przyszłość maksymalnie szukając prawdy.
Jak było naprawdę, a nie jak mi się wydaje, że było!
Jak jest naprawdę, a nie jak według mnie powinno być!