czwartek, 2 lutego 2012

GERMANIA: Niemcy wracają po swoje...?

"Gazeta Prawna" pyta: "Czy dzieci 700 tysięcy tzw. późnych przesiedleńców utraciły prawo do pozostawionych przez nich w Polsce domów, mieszkań i gospodarstw? Pierwszy prezes Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski zwrócił się o rozstrzygnięcie zagadnienia tych roszczeń przez skład siedmiu sędziów SN."

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz