niedziela, 27 listopada 2011

Masońska kielnia, sierp i młot, gwiazda Dawida... czy Krzyż Chrystusowy?

,,W gruncie rzeczy w ataku na krzyż w Sejmie chodzi o to, na czym budujemy dzisiaj nasze niepodległe państwo. [...] Przecież źródłem zasad zawartych w uroczystej preambule do Konstytucji jest kultura zakorzeniona w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i wartościach ogólnoludzkich, które w naszym kraju właśnie krzyż, a nie półksiężyc, nie gwiazda Dawida, nie masońska kielnia, nie młot i sierp, wyraża!"
Bp Piotr Libera

Z "Listu biskupa płockiego na rozpoczęcie nowego roku liturgicznego i duszpasterskiego: Kościół naszym domem", Okólnik Kurii Diecezjalnej Płockiej z 22 listopada 2011 r, Nr 29 (2011), s. 169-170.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz